POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE („POLITICA”) cuprinde o descriere și se referă la datele personale colectate pe site-ul operat de Mind Master Creative SRL pentru servicii și produse proprii sau ale partenerilor.

Pentru a contacta responsabilul cu prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal:  dpo [at] mindmaster.ro

CINE SUNTEM NOI

Noi, societatea Mind Master Creative SRL, cu sediul în Str. slt. Alexandru Borneanu nr.2. ap.7 sector 6, București, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J40/7202/2004 având CIF RO16764012 operatorul site-ului, suntem Responsabilul cu prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

Aceasta POLITICĂ descrie tipurile de date personale colectate pentru utilizarea site-ului, precum si tipurile de date colectate prin formularele on-line completate de dvs.

Vă asigurăm că respectam cu strictețe confidențialitatea datelor dvs. în calitate de utilizatori, clienți existenți sau potențiali clienți și ne angajăm să nu transmitem datele dumneavoastră personale către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse si pentru informări viitoare.

De asemenea declarăm ca vom colecta datele dvs. numai dacă sunt furnizate voluntar.

 

CE DATE PERSONALE COLECTĂM
Informații de logare și cont: include email și parola.

Date de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reședință; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.

Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data nașterii/ vârsta; cetățenie; cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul nașterii).

Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacțiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achizițiilor dumneavoastră de la noi.
Date referitoare la participări în cadrul evenimentelor, cum ar fi: imagini, foto, video-uri, materiale audio: în virtutea interesului nostru legitim de a monetiza în cât mai multe feluri materialele produse de noi, vom utiliza suplimentar înregistrările cursurilor, webinariilor susținute de noi. 

Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteți sau orice opinii şi viziuni pe care le postați public despre noi pe rețelele de socializare (social media) sau pe care le faceți cunoscute pe alte canale publice.

Date referitoare la starea prezentă, cum ar fi: chestionare și sondaje; formulare de evaluare; înregistrări audio sau video; atunci când dumneavoastră veți răspunde la probelor psihologice, alegând variante de răspuns sau completând răspunsuri la întrebări, datele acestor evaluări (răspunsurile) vor fi stocate în baze de date criptate (răspunsurile precum și de datele de identificare ale persoanei sunt separate și criptate).

Este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală ca dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecția necesară. Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

 

SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRAM DATELE PERSONALE
Comunicarea cu dvs.: Numele și prenumele sunt solicitate pentru adresare și contact.
Prestarea de servicii: solicităm numărul de telefon pentru a comunica detalii despre serviciile sau produsele pa care le-ați solicitat, pentru a te contacta pentru detalii suplimentare livrării serviciilor sau produsului, sau pentru a-ți comunica opțiuni pe care le poți accesa în cursul livrării serviciilor noastre dacă ai optat pentru acest lucru.
Prestarea de servicii: prestarea serviciilor; înregistrarea serviciilor prestate; comunicarea cu dumneavoastră cu privire servicii; activarea sau particularizarea abonamentelor dumneavoastră la serviciile noastre; programări; identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; informarea dumneavoastră cu privire la rezultatele serviciilor prestate, implementarea sau schimbarea procedurilor operaționale sau a sistemelor care au un impact asupra modalității de desfășurare a activității medicale.
Gestiunea financiară: Eliberarea bonurilor, a facturilor și a chitanțelor către dumneavoastră; primirea plăților de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastră; recuperarea debitelor de la dumneavoastră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanțe – detalii mai jos, la secțiunea referitoare la transmiterea datelor cu privire la dumneavoastră); restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări; trimiterea în instanță; elaborarea de rapoarte financiare/ operaționale, a rapoartelor de activitate și emiterea situațiilor financiare/ cu privire la contracte.
Gestionarea furnizării unor servicii prin intermediul sistemelor de comunicații și IT: emailul și parola sunt colectate în scopul autentificării tale pe site, astfel încât să beneficiezi de serviciile și/sau produsele comandate.
Îndeplinirea obligațiilor noastre legale: adresa din cartea de identitate este colectata de noi in scopul exclusiv al expedierii și facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră. De asemenea vom folosi adresa pentru a soluționa eventualele plângeri sau reclamații privind  produsele/serviciile comandate în vederea comunicărilor ce se vor efectua.
Comunicări de marketing: solicităm adresa de email pentru a-ți furniza informații despre produsele și serviciile noastre, despre promoții, despre evenimentele viitoare pe care le organizăm sau pentru a-ți trimite noutăți prin intermediul newsletter. Imagini, foto, video-uri, materiale audio sunt colectate in scopul promovărilor de marketing si cu scop formativ în urma acordului explicit din contractele pe care le încheiem.
Soluționarea disputelor: de asemenea vom folosi adresa de email și telefon pentru a soluționa eventualele disputele privind produsele/serviciile comandate.
Sondaje: Realizarea de sondaje și adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obține opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre.
Formulare de evaluare: Clarificarea în scris și comunicarea țintelor de dezvoltare sau a progresului prin intermediul aplicațiilor specializate în cadrul programelor din oferta de servicii.
Îmbunătățirea produselor și a serviciilor: identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătățirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluționarea sesizărilor dumneavoastră.

DE LA CINE ȘI CUM COLECTAM DATELE PERSONALE
Colectăm datele personale de la dvs. prin folosirea unui formular web, unui formular electronic sau unui formular printat; prin intermediul semnării contractelor de prestări servicii; prin intermediul consimțămintelor informate;  a comunicărilor email, sms sau social media; dacă ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu date de istoric medical al rudelor care au aceeași afecțiune ca și dvs. sau ale participanților la cursurile la care participați – și sunt persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom supune aceste informații procesării informațiilor cu caracter personal al acelor persoane și protecției de care beneficiază legal. Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE
Temeiurile prelucrării datelor altele decât cele cu caracter sensibil:
- Consimțământul dvs. pentru comunicări de informare: comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului la prelucrare pentru acest scop specific;
- Un contract la care sunteți deja parte: prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre);
- Obligații pe care le avem în relația cu instituțiile statului: putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de arhivare, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice, la cerere, anumite informații sau a altor obligații legale.
- O cerere de ofertă făcută inainte de a achiziționa un program sau un serviciu;
- Interesul legitim: cazul în care vă comunicăm informații necesare pentru protejarea stării dumneavoastră de sănătate.

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter sensibil: sunt date legate de specificul serviciilor solicitate sau contractate pe care noi le furnizăm
- Atunci când se fac în legătură cu evaluări în sfera psihologică sau medicală pentru criterii de performanță, dezvoltare sau stare de sănătate.
- Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacității de muncă a dumneavoastră (pentru angajare), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi a serviciilor de sănătate și asistență socială.
- Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).
- În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătății publice; de exemplu: protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranță a asistenței medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislației Uniunii Europene sau a României.
- În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

CÂT TIMP PRELUCRAM DATELE PERSONALE?
Păstram datele dvs. doar atât timp cat aceasta este necesar pentru a ne îndeplini o obligație contractuală și după aceea în continuare până la expirarea termenelor de prescripție în care ar putea apărea dispute cu privire la îndeplinirea obligației contractuale, sau după caz, cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale cum ar fi spre exemplu cea de a arhiva și păstra facturile conform legii contabilității sau atât timp cât avem un interes legitim cum ar fi păstrarea unor date pentru a ne menține evaluările și acreditările sau pentru a elibera diplome sau adeverințe care să ateste calificarea profesionala în cazul pierderii acestora sau pentru a da posibilitatea continuării studiilor sau în alte cazuri similare.
Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa între 6 luni si 100 ani în cazul documentelor medicale.
În toate cazurile vom prelucra strict datele necesare și numai în vederea scopurilor pentru care ni le-ați comunicat și strict pe perioada în care este necesară realizării scopurilor.
În cazul în care nu sunteți client și nu avem față de dvs. o obligație legală sau contractuală, dar va abonați pentru a primi comunicările noastre, noi vom prelucra datele comunicate nouă în acest scop până la dezabonare.
Dacă ne solicitați ștergerea datelor, în  acord cu dreptul dvs. de a face o astfel de solicitare de ștergere, vom proceda la ștergerea datelor, cu excepția situațiilor în care suntem obligați să le păstram.

CUI TRANSFERAM DATELE PERSONALE
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către MIND MASTER și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali, împuterniciți, procesatori de plăti sau firme de curierat (doar în situatia livrărilor de produse sau materiale comandate).

De asemenea, în cazul în care se vor schimba asociații MIND MASTER, sau în caz de divizare, reorganizare, dizolvare, insolvență, este posibil să transferam datele tale către noii deținători sau administratori/lichidatori.

Datele personale nu sunt transferate în țări din afara UE sau CEE, sau către organizații internaționale.
Nu încurajam SPAM-ul, nu furnizam adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

CARE SUNT DREPTURILE DVS. REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR
1. Dreptul la Informare;
2. Dreptul de acces la datele prelucrate;
3. Dreptul de rectificarea datelor sau completarea acestora;
4.  Dreptul de ștergerea datelor;
5. Dreptul de restricționare datelor;
6. Dreptul de portabilitatea datelor;
7. Dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor: dreptul dvs. de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Este un drept pe care îl aveți în orice moment.

Dacă vă procesăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea (în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct), atunci trebuie să vă aducem la cunoștință, în mod explicit, acest drept, cel mai târziu la momentul primei comunicări cu dvs. și trebuie să vă prezentăm acest drept în mod clar și separat de orice altă informație.

Aveți dreptul de a ne cere o declarație despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră, de a vă rectifica datele sau de a vă șterge informațiile, de a vă retrage consimțământul dat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau de a vă scoate de pe listele noastre de mesaje
8. Procesul decizional automatizat: Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata (inclusiv crearea de profiluri), care produce efecte juridice;

ACCESUL MINORILOR
Conținutul site-urilor si materialelor deținute de MIND MASTER nu este destinat minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Nu colectam informații și date ale minorilor sub 16 ani.

MASURI DE SECURITATE
Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.
MIND MASTER are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Acest site folosește masuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla in controlul nostru.
MIND MASTER nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile in securitatea serverului care găzduiește site-ul.

 

FEEDBACK
Noi oferim posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

MODIFICARI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE
Daca consideram ca este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectam și modul în care le utilizam. Daca aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugam să ne contactați la pagina de contact de pe acest site. MIND MASTER ia în serios aspectele legate de confidențialitate și intenționează să rămână în prima linie în ceea ce privește politica de confidențialitate și protecția datelor. Vom actualiza periodic politica de confidențialitate şi vom afișa noutățile pe această pagină.

 

modificat azi 12.04.2021