"Întregul este mai mult decât suma componentelor."

În mod sigur ați auzit deja această afirmație. Dacă se extrapolează această afirmație la o echipă de proiect sau la una de conducere într-o firmă, trebuie, din păcate, să constatăm că întregul poate fi și mai putin decât suma componentelor sale.

Complexitatea crescândă și diversitatea situațiilor fac indispensabil lucrul în echipă și pe proiecte. Din acest motiv studiem, de ani de zile, echipe și analizăm ce le deosebește pe cele de succes de restul. S-a constatat că există unele caracteristici a căror manifestare determină deosebirea dintre cele cu mai mult succes și cele cu mai puțin succes. Aceste caracteristici le numim factori de succes.

Pe lângă aspectele individuale ale membrilor echipei, a persoanei conducătorului echipei și a condițiilor contextului organizațional, factorii determinanți atât pentru succesul cât și pentru eșecul unei echipe sunt:

 • Felul în care se poarta unul cu celălalt, bazat pe încredere
 • Găsirea de soluții creative și menținerea unui climat de inovație
 • O comunicare clară care respectă punctele de vedere și nevoile celorlalți
 • Asumarea acțiunilor imediate fără a genera conflict
 • Urmărirea consecventă a obiectivelor
 • Abordări de tip win-win
 • Dezvoltare continuă

Cu alte cuvinte: succesul echipei depinde de măsura în care fiecare individ este orientat spre relații, caută soluții inovative în parteneriat, este proactiv, orientat spre obiectiv, se comportă echitabil și are interesul dezvoltării ulterioare proprii, a membrilor și a echipei.

Beneficii

Aduce conştientizare, furnizează cunoștințe şi antrenează abilităţi în legătură cu nevoile:

 • Cum se realizează o comunicare productivă și cu efect scontat
 • Care sunt elementele care influențează rezultatul comunicării
 • Care sunt atitudinile utile și cum pot fi ele câștigate
 • Cum să ai un comportament flexibil în comunicare
 • Care sunt câteva din secretele care au un bun efect în comunicare

Alegi programul pentru că

• este bazat pe un model funcțional, ușor de aplicat în practică
• înglobează experienţa practică a participanților
• oferă o perspectivă de încredere pentru valorificarea potențialului propriu
• susţine participanții în dobândirea unor abilități specifice
• este dinamic şi interactiv
• oferă o antrenare rapidă și ușor aplicabilă

Metode

• Teorie: suport vizual și hand-out-uri
• Dialog interactiv
• Învățare experiențială

2 zile

Program personalizat în funcție de nevoile echipelor.

TRAINER: Lucia Manole profil...

                      Cătălin Zaharia profil...

LOC : str. A. Borneanu nr.2 vezi harta...

Solicită informații suplimentare folosind formularul de mai jos.